[Articles/ConnectMon/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

מדריך לתוכנת
Connection Monitor

מאמר זה נתרם על ידי rafid1 ועל כך תודתי.

התקנה

את התוכנה יש להוריד ממדור התוכנות המומלצות -- כאן.

העתק את הקבצים שב-ZIP למחיצה נפרדת, וצור קיצור דרך לקובץ ההפעלה ב-Desktop לנוחיותך.

קובץ הקונפיגורציה המצורף לתוכנה - כבר כולל את הגדרות מספר שרתים - ftp.xx.debian.org המשמשים כדוגמאות לבדיקה.


הגדרות

שלב ראשון:

בשלב ראשון אין צורך בהגדרות כלשהן.  קובץ הקונפיגורציה דואג לכל... זו התוצאה הסופית:
Over view


תמונה 1: Over view


שימו לב: שבשדה Log file תוכלו להגדיר קובץ בדיסק פנוי לבחירתכם.


שלב שני (אופציה):

בשלב זה ניתן להוסיף מספר הגדרות:
תוספת/שינוי/מחיקת שרת -- השתמש בלחצני Delete/Add/Edit

Add a new test target


תמונה 2: Add a new test target


ומלא בשדות את:
 

 1. שם השרת (או ה-IP שלו)
 2. כל כמה שניות לפנות אליו ב-PING

 3. כמה PING-ים לבצע בכל פניה

 4. מה ה-TIMEOUT שיגדיר שרת כלא זמין

 5. האם לשמור בקובץ LOG

 6. האם להתריע (ע"י צליל ו/או הפעלת יישום שלך - כמוגדר במסך בראשי)


שימוש

הפעל את התוכנה ולחץ על Start להתחלת ביצוע ה-PINGs או Stop לסיום.
ניתן לצפות בLOG בכל עת.
חשוב - ניתן לצאת מהתוכנה ללא ביצוע Stop - והבדיקה ממשיכה לרוץ ברקע. כדאי לשים לב שעלול להווצר קובץ LOG גדול יחסית אם זמן הדגימה - קצר.


תוצאות צפויות

מקובל שתוצאות ראויות יהיו כדלקמן:

 • לשרתים בארץ: 10-40 מילי שניות
 • לשרתים באירופה: 85-140 מילי שניות

 • לשרתים בארה"ב: 180-250 מילי שניות

 • לאוסטרליה והמזרח הרחוק: 350-500 מילי שניות.

יש לזכור שערכים הגבוהים מהאמור לעיל יכולים לנבוע ממספר גורמים:

 • הניתוב מהמחשב אל השרת (דהיינו דרך כמה ואילו נתבים עובר המסר עד לשרת היעד)

 • המרחק הנגזר מניתוב זה

 • עומס התעבורה בדרך אל היעד (וחזרה)

 • עומס / עדיפות למענה לPing על השרת היעד עצמו

בסופו של דבר -- להשהיות אלו קשר ישיר לביצועים/מהירות ההורדות שלך, שכידוע, הינן מדד חשוב לאיכות ספק האינטרנט דרכו אתה גולש.  בהיותנו מרוחקים מהעולם המערבי (וגם המזרחי) -- נקודת הקישור לחו"ל משפיעה רבות על ההשהיה.  חלק מהספקיות הישראליות מקושרות לחו"ל דרך איטליה (מה שמיטיב עם התוצאות לאירופה) ואחרות ללונדון (דבר שמשפר את התוצאות לארה"ב).

הערה 1:  ניתן לברר את המסלול המדויק מהמחשב שלך אל השרת על ידי פקודת <tracert <IP-address בחלון DOS או בעזרת תוכנה כמו pingplotter.

הערה 2:  בבדיקה שלנו, שרתים בארה"ב מסומלים ב-#US ושרתים באירופה מסומלים כ-#XX, כאשר שתי האותיות הראשונות הן קיצור לשם המדינה (UK-אנגליה, DE-גרמניה, IT-איטליה, FR-צרפת, NL-הולנד, ES-ספרד).


הורדה

ניתן להוריד את התוכנה מכאן, או מאתר הבית של התוכנה (לו שמורות כל הזכויות) - www.steelbytes.com