[Articles/TP_WZC/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

שימוש בתוכנת
ThinkPad Access Connections

של חברת י.ב.מ.
(IBM, Lenovo)

מדריך זה נתרם על ידי dudster ועל כך תודתי.

 

מבוא

מדריך זה מסביר את אופן השימוש בתוכנת ThinkPad Access Connections המפעילה את הכרטיס האלחוטי במחשבי IBM ו-LENOVO.  הבעיה העיקרית של תוכנה זו היא שהיא משתלטת על החיבור האלחוטי ומבטלת את האפשרות להשתמש ב-WZC המובנה בתוך Windows. באמצעות הגדרת פרופיל ניתן להתגבר על בעיה זו.

 

הפעלת התוכנה

את תוכנת החיבור האלחוטי ניתן לפתוח בארבע דרכים שונות:

  • על ידי לחיצה כפולה על סמל התוכנה בשורת המשימות.

  • על ידי לחיצה על כפתור Start ובתוכו על All Programs.

  • על ידי לחיצה במשולב על fn  ו-f5.

  • על ידי הזזת מתג האלחוט.

 

הגדרת פרופיל

על ידי הגדרת פרופיל חיבור אלחוטי, ניתן לקבע מצב שבו בכל פעם שהמשתמש מפעיל את המחשב, התוכנה תחבר אותו באופן אוטומטי אל הנתב האלחוטי שלו.

עם הפעלת התוכנה, יוצג המסך המופיע מצד שמאל.  (הערה: ניתן ללחוץ על כל תמונה על מנת להציג אותה בגדול במסך נפרד).

במסך זה יש ללחוץ על Create.

 

 

יפתח אשף (Wizard) בו תבוצענה כל הגדרות הפרופיל האלחוטי.

בחלון הראשון של האשף ישנם שלושה סעיפים.

בסעיף 1, תנו שם כלשהו לפרופיל.

 

 

בסעיף 2, יש לבחור Wireless LAN 802.11.

בסעיף 3 יש לסמן ב-V את הכרטיס האלחוטי המותקן במחשב.

בחלק התחתון של המסך אין לסמן ב-V את אף אחת מן האפשרויות!

עתה, יש ללחוץ על Next.

 

בסעיף 1 במסך החדש שיוצג, עדיף לבחור באופציה Find Network במקום להקליד את ה-SSID. 

במידה וה-SSID מוסתר, אין הרבה ברירות ויש להקליד אותו.

בסעיפים 2 ו- 3 במסך זה אין לשנות דבר.

 

 

בסעיף 4 במסך זה יש לקבוע את אופן ההצפנה על פי ההגדרה שבוצעה בנתב.  לאחר בחירת סוג ההצפנה, יש ללחוץ על כפתור ה-Properties.

 

על פי סוג ההצפנה שנבחר, WEP או WPA, יפתח מסך ההגדרות המתאים.

יש להקליד את הפרמטרים המתאימים על פי סוג ההצפנה.  ניתן להיעזר במדריך אבטחת רשתות אלחוטיות כאן.

 

 

 

 

לחיצה על כפתור ה-Setting בסעיף 5 תאפשר לבצע הגדרות מתקדמות יותר  כמו למשל הגדרת עדיפות בין ה-AP הזמינים, על פי כתובת ה-MAC שלהם.

 

 

 

 

 

במסך האחרון של האשף  מומלץ להסיר את שני ה-V בחלק התחתון של המסך.

בסיום התהליך, נשאל אם נרצה לשמור על הפרופיל ולהחיל אותו.

ברור שכן!

לאחר מספר שניות ניתן לגלוש באמצעות הכרטיס האלחוטי.

 

באמצעות תוכנה זו ניתן להכין מספר פרופילים --לעבודה, לבית הקפה, לבית, למוסד האקדמי.  ניתן להחליף בין הפרופילים על ידי לחיצה על fn+f5 במסך הנ"ל.

 

 

 

סימני חיווי של התוכנה

Radio Off

Low Signal

Medium Signal

Excellent Signal