[Articles/510Ports/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

איך פותחים פורטים בנתב Alcatel Speed Touch 510V

הערה: מדריך זה מתאים לגירסת קושחה 4.27

 

שלב ראשון

ראשית יש להפוך את המודם לנתב לפי ההוראות שרשומות כאן.

 

 

שלב שני

פתח את דפדפן האינטרנט שלך והקלד את הכתובת 10.0.0.138. 

אם הגדרת בעבר שם משתמש וסיסמת כניסה לתפריטי הנתב, הקלד אותם ולחץ ENTER. 

בסיום התהליך יוצג לפניך המסך הבא.

הערה: לחיצה על כל תמונה תציג אותה בהגדלה.

 

 

 

 

שלב שלישי

לחץ על TAB ה-Advanced ובחר באופציה NAPT. 

יפתח לפניך המסך הבא. 

לחץ על NEW.

בחלון שיפתח עליך להקליד את נתוני הפורט שברצונך לפתוח.

בתמונת המסך הבאה ניתן לראות דוגמא להגדרת חוק לפתיחת פורט מסוג TCP שמספרו 4662 (זה אחד הפורטים הדרושים לתוכנת eMule).

 

 

בתמונת המסך ניתן לראות את הפרטים הבאים:

  • ב-Drop Down Box נבחר סוג הפורט לפתיחה -- TCP.

  • ב-Inside IP נרשמה הכתובת הפנימית של המחשב שעבורו החוק הזה יהיה בתוקף.

  • ב-Outside IP נרשמה הכתובת 0.0.0.0.  זוהי כתובת מיוחדת המסמנת לראוטר לפענח את החוק הזה לגבי כל כתובת חיצונית שממנה תתקבל פניה עם מספר הפורט הרשום בחוק. 

  • ב-Inside Port נרשם מספר הפורט הפנימי אליו מתייחס החוק.

  • ב-Outside Port נרשם מספר הפורט החיצוני אליו מתייחס החוק.

 

לאחר רישום כל הפרטים הללו יש ללחוץ על APPLY.

לאחר הלחיצה על APPLY יופיע החוק בטבלה עם הפרטים בהם הוא הוגדר. 

בצילום המסך המופיע משמאל ניתן לראות את הטבלה כאשר היא מכילה את שני החוקים הנדרשים על מנת לאפשר לתוכנת eMule לעבוד ב-High ID.

 

 

  

הערה 1:  הדרך הפשוטה ביותר לדעת מהי כתובת ה-IP הפנימית של המחשב היא לפתוח חלון DOS ולהריץ את הפקודה IPCONFIG. 

כפי שניתן לראות משמאל, כתובת ה-IP של המחשב תוצג בפלט של הפקודה, במקרה זה הכתובת היא 10.0.0.1.

הערה 2:  ניתן ב-Outside IP לרשום במקום 0.0.0.0, כתובת IP ספציפית.  יש לשים לב שבמקרה זה החוק יהיה תקף רק לגבי כתובת ספציפית זו.  ברוב המקרים זה אינו רצוי כיוון שאם הנתב יתנתק ויתחבר מחדש אל ספק האינטרנט, תתקבל כתובת חיצונית חדשה שעבורה החוק לא יהיה תקף.

הערה 3:  ניתן לפתוח פורט ספציפי רק עבור כתובת פנימית אחת.  כלומר, שני מחשבים בעלי כתובות IP שונות לא יכולים להשתמש באותו פורט.  במקרה ומספר מחשבים ברשת עושים שימוש בתוכנה המשתמשת באותו פורט מסוים, יש להגדיר בתפריטי התוכנה המותקנת בכל מחשב  שימוש בפורט אחר.  אחרי ביצוע הגדרה זו יש להגדיר בנתב חוקים המתייחסים לכתובת ה-IP הפנימית של כל מחשב ולפורט שהוגדר עבור התוכנה המותקנת בו.

פורסם על ידי Cheif, אוקטובר 2004.