[Articles/VDSL_Router/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

מודמים משולבי נתב
התומכים ב-VDSL

נכתב ונערך על ידי:  לביא שיפמן, 23/11/2020

בעקבות רפורמת ה-"שוק הסיטונאי", המאפשרת לספקיות האינטרנט (ISP) לשווק חבילה משולבת של תשתית תקשורת ושירותי אינטרנט, נוצרה בשוק דרישה למודמים VDSL התומכים במהירות של 40M ומעלה בתשתית בזק.

הזמינות של מודמים VDSL בשוק החופשי, הן בארץ והן בחו"ל, היא נמוכה ביותר ולכן הפתרון היחיד לצורך זה הוא בדמות מוצרים משולבים, הכוללים מודם ונתב.

הערות:

1.  הרשימה שלהלן כוללת דגמים שעל פי המפרט הטכני שלהם הם תומכים בשירותי ה-VDSL המסופקים על ידי התשתית של חברת בזק.  תמיכה זו מכונה "VDSL2 עם פרופיל 17a" עם PTM-Untagged והיא מוגדרת על פי תקן G.993.2 של ה-ITU.

2.  הדגמים המומלצים על ידי מסומנים בכוכבית אדומה (*). 

3.  הסבר על המונחים בטור ה-"מידע הנוסף"  ניתן למצוא בסוף הטבלה.

4.  מוצר שרשום לצידו שאינו זמין בישראל, ניתן למצוא ב-EBAY, ב-Amazon או ב-Aliexpress.

5.  רשימה זו מעודכנת לתאריך 31/10/2021.  (ט.ל.ח).

 

חברה דגם יציאות LAN אלחוט USB זמין בארץ מידע נוסף (**)
ActionTec C1000A (*) 4x1G N / 2x2 יש לא יציאת טלפון.
ActionTec C2000A 4x1G N / 2x2 יש לא 2 יציאות VOIP.
ActionTec Q1000 (*) 4x1G N / 2x2 יש לא ה-Q1000Z אינו זהה ואינו פועל בבזק!
ActionTec V1000H 4x1G N / 2x2 יש לא WAN יעודי.
Asus DSL-N66U 4x1G Dual N / 3x3 יש (שניים) לא  
Asus DSL-AC68U 4x1G Dual AC / 3x3 יש לא מודם 3G.
Asus DSL-AC88U 4x1G Dual AC / 3x3 יש (שניים) לא מודם 3G.
AVM FRITZ!Box 3370 4x1G N / 2x2 יש (שניים) לא  
AVM FRITZ!Box 3390 4x1G Dual N / 2x2 יש (שניים) לא  
AVM FRITZ!Box 3490 4x1G Dual AC / 2x2 יש (שניים) לא  
AVM FRITZ!Box 7360 2x100M, 2x1G N / 2x2 יש (שניים) כן יציאת טלפון. תמיכה ב-DECT.
AVM FRITZ!Box 7390 4x1G Dual N / 2x2 יש (שניים) לא 2 יציאות טלפון. תמיכה ב-DECT.
AVM FRITZ!Box 7490 4x1G Dual AC / 2x2 יש (שניים) לא 2 יציאות טלפון. תמיכה ב-DECT.
Billion BiPAC 8800NL 3x100M, 1x1G N / 2x2 יש לא Vectoring.
Billion BiPAC 8900AX-2400 4x1G Dual AC / 4x4 יש לא Vectoring. מודם 3G.  ‏ EWAN.
D-Link DSL-225-B1 4x100M N / 2x2 יש כן Vectoring. זמין בבזקסטור.
D-Link DSL-G224 (שחור) 4x100M N / 2x2 אין כן Vectoring. ‏EWAN. מודם 3G.
D-Link DSL-G225 (*) 4x100M N / 2x2 יש כן Vectoring. ‏WAN יעודי (1G). מודם 3G.
D-Link DSL-245GR (*) 4x1G AC / 2x2 יש כן Vectoring. ‏‏EWAN. ‏35B.‏ 3G.
D-Link DSL-G256DG (*) 4x1G AC / 2x2 יש (שניים) כן Vectoring. ‏WAN יעודי. בשימוש בזק.
D-Link DSL-6740U 4x100M N / 2x2 יש כן Vectoring. נמצא גם בשימוש בזק.
D-Link DSL-6850U 4x100M Dual N / 2x2 יש כן Vectoring. נמצא בשימוש בזק.
Draytek Vigor 130 (*) 4x1G אין אין כן Vectoring.
Draytek Vigor 2750 4x1G אין יש כן  
Draytek Vigor 2750n 4x1G N / 3x3 יש כן  
Draytek Vigor 2760n (*) 4x1G N / 3x3 יש (שניים) כן מודם 3G.
Draytek Vigor 2860 4x1G Dual N / 2x2 יש (שניים) כן מודם 3G.
ECI B-FOCuS V-2FUb/r 2x100M אין אין לא זהה ל-HG612
Huawei HG610 (*) 4x100M אין אין לא  
Huawei HG612 (*) 2x100M אין אין לא תמיכה בסוללה.
Huawei HG655m 4x100M אין אין לא 2 יציאות VOIP.
Huawei HG655a 4x100M אין אין לא  
Huawei HG655b 4x100M אין יש לא  
Huawei HG655d 4x100M אין יש לא  
Huawei HG658 4x100M N / 2x2 יש לא 2 יציאות VOIP.
Kasda KW5212 3x100M, 1x1G N / 2x2 יש כן  
Kasda KW52283 4x100M, 1x1G N / 2x2 יש כן  
Kasda KW52285 4x100M N / 2x2 יש כן  
Kasda KW62293 4x1G Dual AC / 2x2 יש כן WAN יעודי.
Linksys X6200 4x1G Dual AC /2x2 יש כן  
Netgear VEGN2610 (*) 4x100M Dual N / 2x2 יש כן Vectoring. נמצא בשימוש בזק.
Netgear DM200 (*) 1x100M אין לא כן Vectoring. מודם ללא יכולת אלחוטית.
Netgear D6400 4x1G Dual AC / 2x2 יש כן Vectoring.‏ פורט WAN יעודי.
Planet VC-234 4x100M אין אין כן יציאת טלפון.
TP-Link Deco X20-DSL 4x1G AX1800 לא כן Vectoring. ‏MESH.
TP-Link VR200 4x1G Dual AC / 2x2 יש (שניים) לא Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link VR400 4x1G Dual AC / 3x3 יש (שניים) לא Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link VR600 (*) 4x1G Dual AC / 3x3 יש כן Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link VR900 4x1G Dual AC / 3x3 יש (שניים) כן Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link VR2600 4x1G Dual AC / 4x4 יש (שניים) לא Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link VR2800 4x1G Dual AC / 4x4 יש (שניים) לא Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link TD-W9970 (*) 4x100M N / 2x2 יש כן Vectoring. ‏EWAN.
TP-Link TD-W9980 4x1G Dual N / 2x2 יש (שניים) כן WAN יעודי.
TRENDnet TEW-816DRM 4x100M AC / 2x2 יש לא Vectoring. פורט WAN יעודי. מודם 3G.
V-TECH 403NB 4x100M N / 2x2 יש כן Vectoring. זמין בבזקסטור.
V-TECH IAD604 4x100M (?) AC / 2x2 יש כן Vectoring. פורט WAN יעודי.  בזקסטור.
ZTE H168m 4x100M N / 2x2 יש לא  
ZTE H168n 4x100M N / 2x2 יש לא  
ZTE H368n 4x1G N / 2x2 יש (שניים) לא WAN יעודי. Vectoring.
ZyXEL VMG1312-B (*) 4x100M N / 2x2 יש לא Vectoring.
ZyXEL VMG3926 4x1G אין אין לא WAN יעודי. Vectoring.
ZyXEL VMG4005-B50B 1x1000M N / 2x2 יש כן Vectoring. ‏35B.
ZyXEL VMG5313 4x100M N / 2x2 יש כן Vectoring ו- VOIP.
ZyXEL VMG8324 4x1G N / 2x2 יש (שניים) כן WAN יעודי.  Vectoring ו- VOIP.
ZyXEL VMG8924 4x1G Dual AC / 3x3 יש (שניים) כן WAN יעודי.  Vectoring ו- VOIP.


** הסבר על ההערות בטור "מידע נוסף":

1.   יציאת (יציאות) טלפון - מאפשר חיבור של טלפונים אנאלוגיים סטנדרטיים דרך פורט RJ11.

2.   VOIP - מאפשר התחברות לספק טלפוניה על בסיס האינטרנט וחיבור טלפונים אנאלוגיים סטנדרטיים דרך פורט RJ11.

3.   DECT - מאפשר חיבור טלפונים אלחוטיים התומכים בטכנולוגית DECT.

4.   מודם 3G - מאפשר התחברות לרשת האינטרנט באמצעות מודם סלולרי.

5.   תמיכה בסוללה - קיימת אפשרות לחבר לנתב סוללה שתאפשר תפקודו גם במקרה של הפסקת חשמל.

6.   Vectoring - הנתב תומך בטכנולוגית Vectoring (ידועה גם בשם G.993.5 או G.Vector).

7.   WAN יעודי - לנתב יש יציאת WAN עצמאית המאפשרת לנטרל את מודם ה-VDSL ולהשתמש בו כנתב אוניברסלי.

8.   EWAN - ניתן להפוך את אחת מיציאות ה-LAN של הנתב לכניסת WAN ובכך להשתמש בו כנתב אוניברסלי.

9.   35B - תמיכה גם בפרופיל 35B המאפשר מהירות של עד 200M.

10. MESH - הנתב מהווה חלק ממערכת MESH אלחוטית.