[Articles/BrdBandDefs/includes/inc_head.htm]

NetCHEIF Articles

  דף הבית | פורום | בלוג | צור קשר | חיפוש | אודות

 

הגדרות פס רחב בישראל

Broadband Internet Settings in Israel

במדריך זה מרוכזות ההגדרות הנפוצות של ספקי ההולכה ורוב ספקי האינטרנט בארץ.

This guide contains various technical details and settings relating to most Israeli Internet Service Providers (ISP), and Israeli broadband carriers, Bezeq (ADSL) and HOT (Cables).

מאמר זה נתרם על ידי jumpgate ועל כך תודתי.

מומלץ להשתמש ככל האפשר בשמות השרתים ולא ישירות במספרי ה IP שלהם.

במידה והמידע באתר סותר מידע שהתקבל ישירות מספק השירות, יש להעדיף את המידע שנמסר ע"י הספק.
אם ברשותכם מידע שיש להוסיף/לתקן במדריך זה, אנא פנו אל מנהלי האתר.

המידע נבדק ועודכן לאחרונה בתאריך: 19.7.2010.

תוכן העניינים:
מבוא
 • שיטות התקשרות וסוגי מודמים
   
 • הבהרות לבעלי נתבים
 • הבהרה/זכויות יוצרים
 • HOT (כבלים)
 • חיבור כבלים ללא חייגן (DHCP)
 • חיבור כבלים ע"י חייגן PPTP
 • חיבור כבלים ע"י חייגן L2TP
 • מידע טכני נוסף
 • תמיכה והורדת קבצים

  בזק (ADSL)

 • חיבור ADSL ע"י חייגן PPTP
 • חיבור ADSL ע"י חייגן PPPoA
 • חיבור ADSL ע"י חייגן PPPoE
 • חיבור ADSL ע"י נתב/מודם משולב
 • מידע טכני נוסף
 • תמיכה והורדת קבצים
 • ספקי אינטרנט (ISP)
 • 013 נטוויז'ן
 • אינטרנט זהב 015 smile
 • בזק בינלאומי 014
 • קווי זהב 012
 • אורנג'

  אוניברסיטאות

 • טכניון
 • אונ' חיפה
 • אונ' ת"א
 • אונ' עברית (י"ם)
 • אונ' בן-גוריון

 • מבוא

  אופן העבודה בכבלים (עם/בלי חייגן) מוכתב ע"י ספק האינטרנט שלכם. מרבית הפרטים הטכניים בכבלים זהים לכל סוגי המודמים.

  לעומת זאת, אופן העבודה ב-ADSL מוכתב ע"י סוג המודם/נתב שברשותכם. מעבר מספק אחד לשני ב-ADSL מחייב רק שינוי שם/סיסמא.

  יש לעיין בטבלה הבאה כדי להתאים את סוג החייגן במחשב למודם שברשותכם.

  סוג מודם ללא חייגן L2TP PPTP PPPoE PPPoA
  שיטות חיוג והתקשרות בכבלים
  כל סוגי המודמים + + + . .
  שיטות חיוג והתקשרות ב-ADSL
  Orckit . . + . .
  Alcatel Speedtouch Home . . + + .
  Alcatel Speedtouch 510 + . . + .
  Samsung AHT-E300IL + . . + .
  Aztech DSL600 + . . + .
  Siemens C2-010 + . . + .
  ECI B-Focus 312+/322+/332+/342+/352+ + . . + .
  ECI B-Focus 270PR + . . + .
  Rotal RTA1320 (רוטל) + . . + .
  ECI B-Focus 150 USB . . . . +
  Askey ALE 70/130/150 USB (רוטל) . . . . +
  Apache/ITeX/Dynamode/CNet (PCI כל מודם) . . . . +
  כל נתב/מודם ADSL משולב + . . . .
  חזור למעלה...

  הבהרות לבעלי נתבים:

  הטבלה הנ"ל, ומאמר זה בכלל, מציינים את אופן החיבור בין מחשב למודם שאינו נתב.
  במידה וברשותכם נתב, יש לשים לב שהוא כולל שני חיבורים:

  • חיבור בין הנתב למחשב, שהוא חיבור ישיר.

  • חיבור בין הנתב למודם שאליו יש להתייחס כמו חיבור בין מחשב למודם.

  ההוראות במדריך הנוכחי, הנוגעות למודמי כבלים/ADSL, נועדו למצב בו המחשב מחובר ישירות למודם ללא נתב כך שפעולת ה"חיוג" (במידת הצורך) ו/או שיתוף האינטרנט נופלות על המחשב עצמו.

  במידה ואתם משתמשים בנתב נפרד שמחובר למודם כבלים או ADSL חיצוני, יש להגדיר את אופן השימוש במחשב במתכונת 'חיבור באמצעות נתב (Router)' כפי שמתואר בטבלה הבאה:

  חיבור באמצעות נתב (Router)
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל.
  תוכנה נחוצה/מומלצת דרייבר עבור כרטיס הרשת.
  הגדרות ממשק רשת כתובת IP יש לעיין במדריך המצורף לנתב
  ע"מ לוודא מהן ההגדרות הנכונות.
  Subnet Mask
  Gateway
  שרתי DNS כתובת הנתב או אוטומטי
  חזור למעלה...

  בניגוד למחשב שבו ניתן להתקין תוכנות וחייגנים בנקל, יכולות הנתב מוגבלות ותלויות בתוכנה שהותקנה בו ע"י היצרן. יש לעיין בתיעוד המצורף לנתב כדי לגלות באילו שיטות חיוג הוא תומך, ולהתעדכן אצל היצרן האם קיימים עדכוני תוכנה (firmware) שיוסיפו לנתב תכונות נוספות או יתקנו תקלות קיימות.


  HOT (כבלים)

  חיבור כבלים ללא חייגן (DHCP)
  הערה: צורת חיבור זאת מכונה ע"י ספקיות האינטרנט בשם "חיבור MPLS"
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל או בקר USB תקין ופעיל + חיבור USB פנוי.
  תוכנה נחוצה/מומלצת עבור חיבור מודם USB דרייבר למודם.
  הגדרות ממשק רשת כתובת IP אוטומטי
  Subnet Mask אוטומטי
  Gateway אוטומטי/ללא
  שרתי DNS אוטומטי
  חזור למעלה...

  חיבור כבלים ע"י חייגן PPTP
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל או בקר USB תקין ופעיל + חיבור USB פנוי.
  תוכנה נחוצה/מומלצת עבור חיבור מודם USB דרייבר למודם.
  עבור Windows 98 עדכון תוכנת חיוג לרשת לגרסה האחרונה (1.4).
  עבור Linux תוכנת לקוח PPTP כגון PPTP Client.
  הגדרות ממשק רשת כתובת IP אוטומטי
  Subnet Mask אוטומטי
  Gateway אוטומטי/ללא
  שרתי DNS אוטומטי
  הגדרות חייגן Host שם/כתובת שרת PPTP של ספק האינטרנט.
  הגדרות IP כל ההגדרות אוטומטיות.
  שימוש בשער ברירת מחדל ברשת המרוחקת.
  חזור למעלה...

  חיבור כבלים ע"י חייגן L2TP
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל או בקר USB תקין ופעיל + חיבור USB פנוי.
  תוכנה נחוצה/מומלצת עבור חיבור מודם USB דרייבר למודם.
  עבור Windows 98 עדכון תוכנת חיוג לרשת לגרסה האחרונה (1.4).
  עבור Windows 98/ME/NT4 תמיכה בפרוטוקול L2TP.
  עבור Linux תוכנת לקוח L2TP כגון L2TPd או RP-L2TP.
  עבור Windows 2000/XP עדכון רכיב L2TP/IPSec (במידת הצורך).
  תמיכה בחיבור L2TP בלתי מוצפן.
  הגדרות ממשק רשת כתובת IP אוטומטי
  Subnet Mask אוטומטי
  Gateway אוטומטי/ללא
  שרתי DNS אוטומטי
  הגדרות חייגן Host שם/כתובת שרת L2TP של ספק האינטרנט.
  הגדרות IP כל ההגדרות אוטומטיות.
  שימוש בשער ברירת מחדל ברשת המרוחקת.
  חזור למעלה...

  מידע טכני נוסף
  מימוש אינטרנט ברשת הכבלים סוג אפנון 256QAM/QPSK/16QAM
  סוג ממשק מרכזיה DOCSIS 1.1
  טווח עוצמות תקין

  איחוד עוצמות 3 חברות הכבלים

  עוצמת קליטה (downstream) -5dBmv - 15dBmv
  עוצמת שידור (upstream) 30dBmv - 55dBmv
  יחס אות/רעש (SNR)
  33dB ומטה: לא תקין
  33dB - 40dB: תקין
  40dB ומעלה: מצויין
  הבהרה:
  על מנת לברר מהו טווח העוצמות המומלץ ספציפית לאיזור מגוריכם, יש
  לפנות לחברת הכבלים המקומית (מתב/תבל/ערוצי-זהב) תוך ציון כתובתכם.
  טווח כתובות IP

  סוגי כתובות IP שמתקבלות מהכבלים ומשמעותן

  0.0.0.0 יש למשוך הגדרות IP מהכבלים ע"י הרצת הפקודה:
   
  ipconfig /renew [שם|מס' מתאם]
  169.254.*.* 1) תקלה בין המחשב למודם הכבלים:
   
 • מודם כבלים כבוי או תקול
 • נתק בין המודם למחשב (כבל לא תקין)
 • כ. רשת/בקר USB תקול או לא מותקן כשורה
  2) תקלה ברשת הכבלים הפנימית (בעיית תשתית).
 • 192.168.100.* תקלה בין מודם הכבלים לרשת הכבלים:
   
 • מודם כבלים לא מחובר לרשת הכבלים
 • תקלת RF (רשת הכבלים החיצונית)
 • 172.16-29.*.* חיבור תקין לכבלים. גישה לאינטרנט מחייבת חייגן.
  כל כתובת אחרת חיבור אינטרנט תקין ופעיל. אין צורך בחייגן.
  מבנה שם משתמש לשימוש רגיל שם משתמש + סיסמא בהתאם לקביעת הספק
  מודמי כבלים

  ממשקי ניהול וסיסמאות

  ממשק ניהול לכל המודמים http://192.168.100.1
   
  לא זמין בזמן שהחייגן פעיל.
  מודם Ambit שם משתמש: root , סיסמא: root
  מודם Terayon סיסמא: !icu4at
  עוצמות: diagnostics_page.html
  מודם Joohong שם משתמש: joohong , סיסמא: sl-2800 או sl-2810
  חיווי עוצמה מזייף ב- 8dBmv כלפי מטה
  שרתי DNS

  * זמין בשלב שהחייגן לא פעיל בלבד.

  213.57.101.101
  192.168.101.101 *
  ns1.hot.net.il
  213.57.101.102
  192.168.101.102 *
  ns2.hot.net.il
  מידע כללי נוסף
  מוקד תמיכה/שירות 1-801-700700
  אתר הבית של חברות הכבלים http://www.hot.net.il
  אתר שירות לקוחות http://www.hot.net.il/HOT.aspx?FolderID=46&lang=he
  אתר הורדת חייגנים http://welcome.hot.net.il
  אתר המחשת מהירות http://speed.hot.net.il
  אתר הורדת דרייברים למודמים http://speed.hot.net.il/script/drivers.asp
  חזור למעלה...

   

  בזק (ADSL)

  חיבור ADSL ע"י חייגן PPTP
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל.
  תוכנה נחוצה/מומלצת עבור Windows 98 עדכון תוכנת חיוג לרשת לגרסה האחרונה (1.4).
  עבור Windows ME תיקון לאי-תאימות עם מודם Orckit.
  עבור Linux תוכנת לקוח PPTP כגון PPTP Client.
  הגדרות כרטיס רשת Alcatel/Orckit
  כתובת IP 10.200.1.1
  Subnet Mask 255.0.0.0
  Gateway 10.0.0.138 או אוטומטי/ללא
  שרתי DNS אוטומטי
  הגדרות חייגן Host 10.0.0.138 RELAY_PPP1
   
  במודם אורכית חובה לרשום RELAY_PPP1 אחרי מספר ה IP
  במודם אלקטל ניתן, אך לא חובה, לרשום RELAY_PPP1
  הגדרות IP כל ההגדרות אוטומטיות.
  שימוש בשער ברירת מחדל ברשת המרוחקת.
  חזור למעלה...

  חיבור ADSL ע"י חייגן PPPoA
  חומרה נחוצה עבור מודם USB חיצוני בקר USB פעיל ותקין + שקע USB פנוי.
  עבור מודם PCI פנימי חריץ PCI פנוי.
  תוכנה נחוצה/מומלצת דרייבר למודם + חייגן PPPoA.
  הדרייבר למודם מסופק ע"ג דיסקט או CD המצורף למודם. כמו כן,
  ניתן להוריד דרייברים עדכניים מאתרי התמיכה של ספקי האינטרנט, או מאתר התמיכה של בזק.
  הגדרות חייגן Host 8,48
  הגדרות IP כל ההגדרות אוטומטיות.
  שימוש בשער ברירת מחדל ברשת המרוחקת.
  חזור למעלה...

  חיבור ADSL ע"י חייגן PPPoE
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל.
  תוכנה נחוצה/מומלצת עבור Windows 2000/ME ומטה תוכנת לקוח PPPoE.
  עבור Windows 98SE תיקון לבעיית איטיות/קפיאה.
  עבור Linux תוכנת לקוח PPPoE כגון RP-PPPoE.
  הגדרות כרטיס רשת

  הגדרות TCP/IP בכרטיס הרשת נועדו לאפשר גישה לממשק ה WEB של המודם בלבד.
  הן אינן נחוצות לצורך התחברות לאינטרנט.

  הגדרות אוטומטיות תקפות במידה והמודם מתפקד כשרת DHCP בלבד.

  Alcatel Speedtouch Home
  כתובת IP 10.200.1.1
  Subnet Mask 255.0.0.0
  Gateway 10.0.0.138 או אוטומטי/ללא
  Samsung AHT-E300IL
  כתובת IP 10.0.0.1 או אוטומטי
  Subnet Mask 255.255.255.0 או אוטומטי
  Gateway 10.0.0.2 או אוטומטי/ללא
  ECI B-Focus 270PR
  כתובת IP 192.168.1.2 או אוטומטי
  Subnet Mask 255.255.255.0 או אוטומטי
  Gateway 192.168.1.1 או אוטומטי/ללא
  כל מודם רשת (Ethernet) אחר
  כתובת IP 10.0.0.1 או אוטומטי
  Subnet Mask 255.255.255.0 או אוטומטי
  Gateway 10.0.0.138 או אוטומטי/ללא
  כל סוגי המודמים
  שרתי DNS אוטומטי
  הגדרות חייגן Host -- אין --
  הגדרות IP כל ההגדרות אוטומטיות.
  שימוש בשער ברירת מחדל ברשת המרוחקת.
  חזור למעלה...

  חיבור ADSL ע"י נתב/מודם משולב
  חומרה נחוצה כרטיס רשת תקין ופעיל או בקר USB תקין ופעיל + חיבור USB פנוי.
  תוכנה נחוצה/מומלצת עבור חיבור נתב/מודם USB דרייבר למודם.
  הגדרות כרטיס רשת במחשב

  הגדרות אוטומטיות תקפות במידה והמודם מתפקד כשרת DHCP בלבד.

  הגדרות נפוצות (יש לעיין בתיעוד הנתב/מודם)
  כתובת IP אוטומטי
  Subnet Mask אוטומטי
  Gateway אוטומטי/ללא
  שרתי DNS כתובת הנתב או אוטומטי
  הגדרות התקשרות בנתב אופן ההתקשרות עפ"י הגדרות מימוש ADSL ברשת בזק.
  הגדרות IP כל ההגדרות אוטומטיות.
  שימוש בשער ברירת מחדל ברשת המרוחקת.
  חזור למעלה...

  מידע טכני נוסף
  מימוש ADSL2+/ADSL ברשת בזק

  שירות +ADSL2 משווק ע"י בזק בשם NGN

  סוג אפנון ADSL G.DMT Annex-A
  סוג אפנון +ADSL2 G.DMT Annex-M
  סוג ממשק מרכזיה PPPoA
  מספר קישורים מירבי לקו (VC) 1 בלבד
  VPI 8
  VCI 48
  שיטת Encapsulation VC-Mux
  טווח עוצמות תקין (ADSL) ניחות (Attenuation)
  30dB ומטה: מצויין.
  30dB - 50dB: תקין.
  50dB - 60dB: גבולי.
  60dB ומעלה: לא תקין.
  (15dB~ עבור כל ק"מ מהמרכזיה)
  יחס אות/רעש (Noise Margin)
  16dB ומעלה: מצויין.
  12dB - 16dB: תקין.
  6dB - 12dB: גבולי.
  6dB ומטה: לא תקין
  טווח כתובות IP

  סוגי כתובות IP שמתקבלות מבזק ומשמעותן

  0.0.0.0 יש למשוך הגדרות IP מהמודם ע"י הרצת הפקודה:
   
  ipconfig /renew [שם|מס' מתאם]
  169.254.*.* תקלה כלשהיא בין המחשב למודם ADSL:
   
 • מודם ADSL כבוי או תקול
 • נתק בין המודם למחשב (כבל לא תקין)
 • כ. רשת/בקר USB תקול או לא מותקן כשורה
 • 192.168.*.* חיבור לרשת הפנימית של בזק לצרכי בדיקה.
  כל כתובת אחרת חיבור תקין ופעיל.
  מבנה שם משתמש לשימוש רגיל username@I{שם הספק}
  בצירוף סיסמא
  לבדיקה מול הספק guest@O{שם הספק}
  ללא סיסמא
  לבדיקה מול רשת בזק בלבד
  כולל Authentication
  או (ללא סיסמא) 1@1
  guest@OBezeq (Bezeq :סיסמא)
  לבדיקה מול רשת בזק בלבד
  ללא Authentication
  guest@OTest
  ללא סיסמא
  מודמי ADSL

  ממשקי ניהול וסיסמאות

  Samsung AHT-E300IL http://10.0.0.2
  ECI 270PR http://192.168.1.1
  שאר סוגי המודמים http://10.0.0.138
  סיסמאות גישה לכל המודמים

  תלוי בגרסת התוכנה המותקנת במודם

  שם משתמש: Admin , סיסמא: Admin או
  שם משתמש: admin , סיסמא: admin או
  שם משתמש: admin , סיסמא: password או
  שם משתמש: admin , סיסמא: conexant או
  שם משתמש: admin , סיסמא: Bezeqwow
  מידע כללי נוסף
  מוקד תמיכה ADSL 1-800-340340
  מוקד שירות/מכירות 199
  אתר הבית של בזק http://www.bezeq.co.il
  אתר הבית של WOW http://www.wow.co.il
  הגדרה אוטומטית של מודם/נתב D-Link http://bnet.bezeq.co.il
  אתר תמיכת WOW http://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/WOW/Support/wow/ADSLModems.htm
  אתר הורדת דרייברים http://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/WOW/Support/wow/Drivers.htm
  אתר תמיכה ברשתות ביתיות http://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/Bezeq/internet/support/main.htm
  אתר המחשת מהירות http://192.168.97.12 (לבדיקה ברשת בזק בלבד)
  http://speedtest.bezeq.co.il/speedtest
  אתר בזקסטור http://www.bezeqstore.co.il
  חזור למעלה...

   

  ספקי אינטרנט (ISP)

  013 נטוויז'ן
  בעקבות המיזוג בין חברת נטוויז'ן לבין חברת ברק-013, נקראת החברה הממוזגת בשם 013 נטוויז'ן.
  שמות וכתובות שרתים
  dns.netvision.net.il
  dns2netvision.net.il
  194.90.1.5
  212.143.212.143
  שרתי DNS
  mail.netvision.net.il
  mail.barak.net.il
  mail.013net.net
  mail.013.net
  mail.013.net.il
  194.90.9.16


  194.90.6.40
  שרת דואר נכנס (POP3)
  mailgw.netvision.net.il
  mail.barak.net.il
  mail.013net.net
  mail.013.net
  mail.013.net.il
  194.90.9.22
  194.90.9.16

  194.90.6.40
  שרת דואר יוצא (SMTP)
  -- אין -- שרת קבוצות דיון (news)
  irc.netvision.net.il 194.90.1.156 שרת IRC
  ftp.013net.net 194.90.1.6 שרת קבצים (FTP)
  proxy.013net.net (8080) 207.232.27.12
  212.235.15.10
  212.235.15.18
  212.235.15.70
  212.235.15.78
  שרת PROXY
  cable.netvision.net.il (PPTP/L2TP)
  cable.013net.net (PPTP/L2TP)
  cable.barak.net.il (L2TP)
  212.143.*.* (משתנה)
  212.143.*.* (משתנה)
  62.90.133.* (משתנה)
  62.90.5.* (משתנה)
  שרת יעד בכבלים (VPN)
   
  יש להשתמש בשם ולא בכתובת
  אתרים שימושיים
  http://www.013netvision.net.il אתר בית
  http://www.013netvision.net.il/Category/?CategoryID=400493
  http://cables2.013net.net
  תמיכה טכנית
  http://www.013netvision.net.il/Category/?CategoryID=400728 שירות לקוחות
  http://www.ebox.co.il דואר רשת (web mail)
  http://speed.013.net המחשת מהירות
  cables2.013net.net
  cables.netvision.net.il
  בדיקת זמן תגובה (PING)
  מידע נוסף
  username@netvision.net.il כתובת דואר אלקטרוני
  username@INetvision
  username@IBarak
  username@013net
  guest@ONetvision (גלישה מזדמנת - חיוב דרך בזק)
  מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username מבנה שם משתמש בכבלים
  04-8560570 תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  אינטרנט זהב 015 smile
  למרות המיזוג עם חברת קווי זהב, רוב ההגדרות הטכניות נשארו כבעבר.
  הערה: לרוב ניתן להחליף את המילה inter במילה zahav או smile או 015
  שמות וכתובות שרתים
  netex-dns.inter.net.il
  wintergreen.inter.net.il
  192.116.202.222
  213.8.172.83
  שרתי DNS
  in.inter.net.il 192.114.186.54
  192.114.186.55
  שרת דואר נכנס (POP3)
  sout.inter.net.il

   
  192.114.186.49 שרת דואר יוצא (SMTP)
  מחייב אימות (authentication)
  news.inter.net.il 192.116.202.48 שרת קבוצות דיון (news)
  irc.inter.net.il
  chat.inter.net.il
  192.116.231.44
  213.8.142.2
  שרת IRC
  ftp.inter.net.il 213.8.212.5 שרת קבצים (FTP)
  proxy.inter.net.il (8080) 80.230.255.60 שרת PROXY
  lns.inter.net.il (L2TP)
  (pns.inter.net.il (PPTP
  213.8.15.* (משתנה)
  10.33.64.1
  שרת יעד בכבלים (VPN)
  מומלץ להשתמש בשם ולא בכתובת
  אתרים שימושיים
  http://smile.msn.co.il אתר בית
  http://www.zahav.net.il/support
  http://bakara.zahav.net.il
  תמיכה טכנית
  http://www.zahav.net.il/services שירות לקוחות
  http://goldmail.zahav.net.il דואר רשת (web mail)
  http://bakara.zahav.net.il/links.asp המחשת מהירות
  dns.internet-zahav.net בדיקת זמן תגובה (PING)
  מידע נוסף
  username@smile.net.il או
  username@zahav.net.il או
  username@inter.net.il
  כתובת דואר אלקטרוני
  username@IInzahav
  username@015
  guest@OInzahav (גלישה מזדמנת - חיוב דרך בזק)
  מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username מבנה שם משתמש בכבלים
  03-5763000 תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  בזק בינלאומי 014
  בעקבות המיזוג עם אקטקום, לקוחות אקטקום לשעבר הפכו להיות לקוחות בזק-בינלאומי.
  שמות וכתובות שרתים

  ns1.bezeqint.net
  ns2.bezeqint.net
  ns3.bezeqint.net
  dnsdrp.bezeqint.net
  192.115.106.35
  192.115.106.10
  192.115.106.11
  62.219.186.11
  62.219.186.7
  שרתי DNS
  mail.bezeqint.net 192.115.106.15 שרת דואר נכנס (POP3)
  out.bezeqint.net 192.115.187.185 שרת דואר יוצא (SMTP)
  מחייב אימות (authentication)
  news.bezeqint.net 192.115.106.27 שרת קבוצות דיון (news)

  -- אין --

  שרת IRC
  ftp.bezeqint.net 192.115.106.55 שרת קבצים (FTP)
  proxy.bezeqint.net (8080) 212.25.88.198 שרת PROXY
  matav.bezeqint.net (PPTP/L2TP)
  tevelbi.bezeqint.net (PPTP/L2TP)
  (gch.bezeqint.net (PPTP/L2TP)
  (cable.bezeqint.net (PPTP/L2TP)
  212.25.127.1-4
  212.179.61.77-78

  212.179.95.95
  שרת יעד בכבלים (VPN)
  בד"כ החיבור מתבצע ללא חייגן
  אתרים שימושיים
  http://www.bezeqint.net אתר בית
  http://www.bezeqint.net/LobbyPage.aspx?cc=0102 תמיכה טכנית
  https://online.bezeqint.net/bezeq_online/jsp/login.jsf שירות לקוחות
  http://www.my-mail.co.il/
  http://mymail.bezeqint.net/
  דואר רשת (web mail)
  http://212.179.191.175/
  http://speed.bezeqint.net/
  המחשת מהירות
  proxy.bezeqint.net בדיקת זמן תגובה (PING)
  מידע נוסף
  username@bezeqint.net או
  username@014.net.il
  כתובת דואר אלקטרוני
  username@IBezint
  username@014
  username#gamer@014 (Gamer חבילת)
  username#safe@014 (SafeNet חבילת)
  guest@OBezint (גלישה מזדמנת - חיוב דרך בזק)
  מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username
  username@gamer (Gamer חבילת)
  username@csafe (SafeNet חבילת)
  מבנה שם משתמש בכבלים
  03-9203014 ; *3014 ; 1-800-014014 תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  קווי זהב 012
  למרות המיזוג עם חברת אינטרנט זהב, רוב ההגדרות הטכניות נשארו כבעבר.
  שמות וכתובות שרתים
  pdns.goldenlines.net.il
  sdns.goldenlines.net.il
  212.117.129.3
  212.117.128.6
  שרתי DNS
  מומלץ להשתמש בהגדרת DNS אוטומטית
  pop.012.net.il 84.95.5.221 שרת דואר נכנס (POP3)
  smtp.012.net.il 84.95.2.220 שרת דואר יוצא (SMTP)
  מחייב אימות (authentication)
  news.012.net.il 84.95.11.1 שרת קבוצות דיון (news)
  -- אין -- שרת IRC
  -- אין -- שרת קבצים (FTP)
  proxy.012.net.il 212.199.170.75 שרת PROXY
  cablelns.012.net.il (L2TP)
  (cablepns.012.net.il (PPTP  (matav.012.net.il (PPTP
  212.199.170.39
  212.199.170.40
  212.199.170.169
  212.199.5.3
  212.199.5.4
  212.199.5.11
  212.199.5.13
  212.199.26.8
  212.199.5.10
  213.57.57.57-60
  שרת יעד בכבלים (VPN)
  אתרים שימושיים
  http://www.012.net.il אתר בית
  http://www.012.net.il/serviceconceptin.aspx?FolderID=236&lang=he תמיכה טכנית
  http://www.012.net.il/servicehome.aspx?FolderID=137&lang=he שירות לקוחות
  http://www.012mail.net דואר רשת (web mail)
  http://www.012.net.il/serviceconcepttabs.aspx?docID=1628&FolderID=241 המחשת מהירות
  proxy.012.net.il בדיקת זמן תגובה (PING)

  מידע נוסף

  username@012.net.il כתובת דואר אלקטרוני
  username@IKzahav
  guest@OKzahav (גלישה מזדמנת - חיוב דרך בזק)
  מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username מבנה שם משתמש בכבלים
  072-2001212 תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  אורנג'
   
  שמות וכתובות שרתים
  ns1.orange.co.il
  ns2.orange.co.il
  192.118.8.82
  192.118.8.83
  שרתי DNS
  מומלץ להשתמש בהגדרת DNS אוטומטית
  pop.gmail.com (port 995) 74.125.39.109
  74.125.43.109
  שרת דואר נכנס (POP3)
  מחייב הצפנה (SSL)
  smtp.gmail.com (port 465) 74.125.39.109
  74.125.43.109
  שרת דואר יוצא (SMTP)
  מחייב אימות (authentication) והצפנה (SSL)
  news.orange.net.il 194.90.1.17 שרת קבוצות דיון (news)
  irc.orange.net.il 194.90.1.156 שרת IRC
  ftp.orange.net.il 192.118.8.63 שרת קבצים (FTP)
  proxy.orange.net.il 212.143.212.130 שרת PROXY
  cable.orange.net.il (L2TP) 82.102.129.37 שרת יעד בכבלים (VPN)

  אתרים שימושיים

  http://www.orange.net.il אתר בית
  http://www.orange.co.il/he-il/support/Bb2_InnerHelpAssistence_technical_02/?tab=2 תמיכה טכנית
  http://www.orange.co.il/he-il/support/Bb1_InnerHelpAssistence_selfservice_02/ שירות לקוחות
  http://www.gmail.com דואר רשת (web mail)
  http://www1.orange.co.il/isp/tests/download/
  http://www1.orange.co.il/isp/tests/upload/
  המחשת מהירות
  ftp.orange.net.il בדיקת זמן תגובה (PING)

  מידע נוסף

  username@orange.net.il כתובת דואר אלקטרוני
  username@orange.net.il מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username@orange.net.il מבנה שם משתמש בכבלים
  *5474 ; 1-800-074074 תמיכה טכנית - טלפון
  http://www.orange.co.il/he-il/general/ContactUs/
  [email protected]
  תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  טכניון
  שמות וכתובות שרתים
  lm.technion.ac.il
  ns.technion.ac.il
  132.68.1.2
  132.68.1.9
  שרתי DNS
  tx.technion.ac.il (staff)
  t2.technion.ac.il (students)
  132.68.1.28
  132.68.1.11
  שרת דואר נכנס (POP3/IMAP)
  tx.technion.ac.il (staff)
  t2.technion.ac.il (students)
  132.68.1.28
  132.68.1.11
  שרת דואר יוצא (SMTP)
  news.iucc.ac.il
  news.technion.ac.il
  128.139.197.7 שרת קבוצות דיון (news)
  irc.technion.ac.il 194.90.1.156 (NetVision) שרת IRC
  ftp.technion.ac.il 132.68.238.97 שרת קבצים (FTP)
  wwwproxy.technion.ac.il (8080) 132.68.1.29 שרת PROXY
  ccdis3.technion.ac.il (PPTP)
  cablelns.technion.ac.il (L2TP)
  132.68.254.109
  132.68.236.251
  שרת יעד בכבלים (VPN)

  אתרים שימושיים

  http://www.technion.ac.il אתר בית
  http://trs.technion.ac.il תמיכה
  http://helpdesk.technion.ac.il
  http://www.technion.ac.il/tcc
  http://webmail.technion.ac.il דואר רשת (web mail)
  ftp://ftp.technion.ac.il/pub/ המחשת מהירות
  -- אין -- בדיקת זמן תגובה (PING)

  מידע נוסף

  username@XXX.technion.ac.il

  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון

  כתובת דואר אלקטרוני
  username@technion
   
  מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username@technion מבנה שם משתמש בכבלים (L2TP)
  username (PPTP) מבנה שם משתמש בכבלים (PPTP)
  04-8292173 (Workers)
  04-8292184 (Students)
  04-8294192 , 04-8294992 (AC Staff)
  תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  אוניברסיטת חיפה
  שמות וכתובות שרתים
  132.74.1.3
  132.74.1.5
  ns.haifa.ac.il
  sunny.haifa.ac.il
  שרתי DNS
  XXX.haifa.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  שרת דואר נכנס (POP3)
  XXX.haifa.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  שרת דואר יוצא (SMTP)
  news.iucc.ac.il
  news.haifa.ac.il
  128.139.197.7 שרת קבוצות דיון (news)
  -- אין -- שרת IRC
  ftp.haifa.ac.il 132.74.1.40 שרת קבצים (FTP)
  proxy.haifa.ac.il (8080)
  proxy1.haifa.ac.il (3121)
  132.74.99.82
  132.74.1.4
  שרת PROXY (אינטרנט)
  שרת PROXY (ספריה)
  החיבור לאינטרנט מתבצע דרך שרתי ברק 013 שרת יעד בכבלים (VPN)

  אתרים שימושיים

  http://www.haifa.ac.il אתר בית
  http://dochelpdesk.haifa.ac.il/ תמיכה
  http://research.haifa.ac.il/~helpunix
   
  http://cc.haifa.ac.il
  http://webmail.haifa.ac.il דואר רשת (web mail)
  -- אין -- המחשת מהירות
  -- אין -- בדיקת זמן תגובה (PING)

  מידע נוסף

  username@XXX.haifa.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  כתובת דואר אלקטרוני
  username#haifau.013.net.il@IBarak מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username#haifau.013.net.il מבנה שם משתמש בכבלים
  04-8249250
  04-8240856
  תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  אוניברסיטת תל-אביב
  שמות וכתובות שרתים
  aristo.tau.ac.il
  sdns.tau.ac.il
  132.66.32.10
  132.66.16.2
  שרתי DNS
  pop.tau.ac.il
  imap.tau.ac.il
  132.66.17.59 שרת דואר נכנס (POP3/IMAP)
  post.tau.ac.il 132.66.16.11 שרת דואר יוצא (SMTP)
  news.iucc.ac.il
  news.tau.ac.il
  128.139.197.7 שרת קבוצות דיון (news)
  irc.tau.ac.il 194.90.1.156 (NetVision) שרת IRC
  ftp.tau.ac.il 132.66.16.61 שרת קבצים (FTP)
  proxy.tau.ac.il (8080) 132.66.16.34
  132.66.16.12
  שרת PROXY
  lns.tau.ac.il (L2TP) 132.66.4.125 שרת יעד בכבלים (VPN)

  אתרים שימושיים

  http://www.tau.ac.il אתר בית
  http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/ תמיכה
  http://desk.tau.ac.il
  http://www.tau.ac.il/cc
  http://webmail2.tau.ac.il דואר רשת (web mail)
  ftp://ftp.tau.ac.il/ המחשת מהירות
  132.66.32.10 בדיקת זמן תגובה (PING)

  מידע נוסף

  username@XXX.tau.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  כתובת דואר אלקטרוני
  username@tau
   
  מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username מבנה שם משתמש בכבלים
  03-6408888 תמיכה טכנית - טלפון
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  אוניברסיטה עברית (ירושלים)
  שמות וכתובות שרתים
  relay.huji.ac.il
  control.huji.ac.il
  128.139.6.1
  128.139.4.3
  שרתי DNS
  XXX.huji.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  שרת דואר נכנס (POP3)
  XXX.huji.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  שרת דואר יוצא (SMTP)
  news.iucc.ac.il
  news.huji.ac.il
  128.139.197.7 שרת קבוצות דיון (news)
  -- אין -- שרת IRC
  -- אין -- שרת קבצים (FTP)
  proxy.huji.ac.il (8080) 132.64.1.40 שרת PROXY
  vpn.huji.ac.il (PPTP) 132.64.10.2 שרת יעד בכבלים (VPN)
  אתרים שימושיים
  http://www.huji.ac.il אתר בית
  http://ca.huji.ac.il/services/internet/connect/home.shtml תמיכה
  http://ca.huji.ac.il/services/internet/internet.shtml
  http://www.huji.ac.il/huji/info_computers.htm
  http://ca.huji.ac.il
  https://webmail.huji.ac.il דואר רשת (web mail)
  -- אין -- המחשת מהירות
  -- אין -- בדיקת זמן תגובה (PING)
  מידע נוסף
  username@XXX.huji.ac.il
  כאשר XXX הוא שם המחשב שבו מוגדר החשבון
  כתובת דואר אלקטרוני
  username%host@huji מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username%host מבנה שם משתמש בכבלים
  02-6584218 תמיכה טכנית - טלפון
  -- אין -- תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה


   

  אוניברסיטת בן-גוריון
  שמות וכתובות שרתים
  132.72.140.46
  132.72.140.45
  dns1.bgu.ac.il
  dns2.bgu.ac.il
  שרתי DNS
  pop.bgu.ac.il
  imap.bgu.ac.il
  132.72.126.60
  132.72.126.59
  שרת דואר נכנס (POP3/IMAP)
  smtp.bgu.ac.il 132.72.24.77 שרת דואר יוצא (SMTP)
  news.iucc.ac.il
  news.bgu.ac.il
  128.139.197.7 שרת קבוצות דיון (news)
  -- אין -- שרת IRC
  ftp.bgu.ac.il 132.72.138.38 שרת קבצים (FTP)
  wwwproxy.bgu.ac.il (8081) 132.72.138.1 שרת PROXY
  החיבור לאינטרנט מתבצע דרך שרתי נטוויז'ן שרת יעד בכבלים (VPN)

  אתרים שימושיים

  http://www.bgu.ac.il אתר בית
  http://cmsprod.bgu.ac.il/computing/support תמיכה
  http://helpdesk.bgu.ac.il
  http://www.bgu.ac.il/computing
  http://webmail.bgu.ac.il דואר רשת (web mail)
  -- אין -- המחשת מהירות
  -- אין -- בדיקת זמן תגובה (PING)

  מידע נוסף

  username@bgumail.bgu.ac.il כתובת דואר אלקטרוני
  username#netbgu@INetvision מבנה שם משתמש ב-ADSL
  username#netbgu מבנה שם משתמש בכבלים
  08-6477171
  04-8560550
  תמיכה טכנית - טלפון (אונ')
  תמיכה טכנית - טלפון (נטוויז'ן)
  [email protected] תמיכה טכנית - דואר אלקטרוני
  חזור למעלה

   


  כל הזכויות שמורות למחברי המאמר.

  כל העתקה או הפצה בכל אמצעי (בכלל זה גם לא אלקטרוני) של כל תוכן המאמר או חלקים ממנו למטרות רווח הינה אסורה ללא רשות מפורשת מכל המחברים.

  העתקה או הפצה בכל אמצעי שאינה למטרת רווח מותרת, ובתנאי שהמאמר מופץ במלואו ללא כל שינוי ובתנאי שהצהרה זו הכוללת ציון שמם ו/או כינויים של המחברים (לפי בחירתם), נכללת אף היא כחלק בלתי נפרד מהמאמר.

  השימוש בתוכן מאמר הוא לצרכים אישיים וכל העושה שימוש כלשהו בתוכן המאמר עושה זאת על אחריותו ועל דעת עצמו. אין המחברים לוקחים אחריות על תקלות ו/או נזקים שיגרמו תוצאה משימוש לא נכון בתוכנו.


  עמוד זה נצפה במיטבו ברזולוציה של 1024X768 ומעלה.
  מאת jumpgate, אוגוסט 2007, עבור אתר פורום רשתות ופס רחב.